Rabatter

SirWilliam.no praktiserer følgende rabatter:

Ordre større enn 10 000kr inkl moms får 5% rabatt på hele ordren før frakt.

Ordre større enn 20 000kr inkl moms får 10% rabatt på hele ordren før frakt.

Ordre større enn 50 000kr inkl moms får 15% rabatt på hele ordren før frakt.

Dette gjelder ikke for spesialbestilte deler eller bestillinger der et pristilbud blir sendt før bestilling. Rabatter er i disse tilfellene allerede fratrukket. 

Rabatter kan ikke kombineres. Således gjelder ikke dette allerede rabatterte produkter.

For firmaer gjelder i prinsippet samme struktur som over, men ved vedvarende større bestillinger kan firmaer inngå egen rabattavtale. Ta kontakt med oss!