Tannstang - servo

Tannstengene til XJ Serie 3 kom i to varianter; Adwest eller Alford and Alder. Adwest har glatt senter rør, mens Alford and Alder har en rørkobling midt på senterrøret. Tidlige modeller benyttet disse om hverandre. Innfestning og mansjetter er like på alle modeller. Det er imidlertid et skifte av endeledd midtveis i serien, og tetningssett kan også være forskjellige.

Adwest type 1: tetningssett AAU1503*, endeledd JLM9726* / C25447U - frem til og med VIN345389.

Alford and Alder type 1: tetningssett RTC2393, endeledd JLM9726* / C25447U - frem til og med VIN313364 for høyrestyrt og VIN314060 for venstrestyrt.

Adwest type 2: tetningssett JLM10834*, endeledd JLM1098 - fra og med VIN345390.

Alle tannstengene har mansjett JLM347*.

Til Adwest tannstengene leverer vi ett komplett overhalingssett med alt av tetninger og pakninger som trengs for overhaling. Dette settet har delenr. JS726*/K. Tetningssettene nevnt ovenfor inneholder ytre tetninger.

Vi formidler også overhaling, og det krever at vi får inn den gamle tangstangen først. Med enkelte forbehold er ledetid ca. 4 uker fra vi får tannstangen.