Tannstang og pumpe

Forskjell mot V-12 tannstang er ventilhus. Øvrige deler er like. Se tilsvarende V-12 kategori for andre deler.