Styringer, adaptiv demping

Det er mulig å skaffe deler til styringen, noen er tilgjengelige nye, men eller blir det brukt. Benytt "Portable Diagnostic Unit" for å avklare hvilken styringsenhet som behøves. Ta kontakt dersom du har behov for dette.