Praktisk info

Vi benytter oss av Jaguar sine delenummer i hovedsak. Det betyr at du kan søke på deler ved å bruke delenummer slik de står i for eksempel Jaguar sine delekataloger.

Merk at eldre kataloger benytter seg av et punktum mellom bokstav og tall - for eksempel C.12345. Det gjør ikke vi - vi skriver eksempelet som C12345.

Der det ikke finnes Jaguar delenummer har vi tatt oss friheten å definere våre egne. Det vil allikevel fremgå av beskrivelsen hvilken del eller vare som selges. Ta kontakt ved spørsmål.

Vi benytter oss videre av suffixer for å beskrive hva slags type del det er snakk om. Her følger vi leverandørene sin anbefaling. Se under for en kort oversikt:

  • C12345 - ingen suffix betyr stort sett original Jaguardel. Unntak vil generelt sett være festemidler som følger orignalspesifikasjon

  • C12345# - en hash betyr originalspesifikasjon. Det kan være deler spesifisert av Jaguar, eller samme del som Jaguar pakker om. Et eksempel er Timken lager
  • C12345* - en asterisk betyr ettermarkedsdel. Generelt er dette kvalitetsdeler, med lavere priser enn de andre. Dette gjelder også reproduksjonsdeler der original ikke lenger er å få tak i
  • C12345E - en E betyr som regel Exchange. Det betyr at dette er byttedeler der du som oftest sender inn din gamle del for overhaling. I enkelte tilfeller kan vi skaffe deler først, men at du betaler et depositum. Du får tilbake depositumet ved retur av passende del som kan overhales. 

  • C12345BR - BR betyr brukt. Vi kan skaffe brukte deler. For å få det til å gå opp i butikken og styres riktig har vi valgt å legge de ut i enkelttilfeller med suffix BR. Disse legges kun ut på forespørsel for å muliggjøre kjøp. 

Vi legger til informasjon om hvilke modeller de forskjellige delene passer til. Denne informasjonen baserer seg på original delekataloger og leverandørspesifikasjoner. Vi tar forbehold om feil i denne informasjonen. Kontakt oss dersom du er usikker på om en del passer din bil. Generelt gjelder for festemidler og andre standarddeler at de passer alle modeller, men du som kunde forstår at dette er etter behov og spesifikasjon for den enkelte modell.  

Denne siden oppdateres etter hvert som butikken utvikler seg. Kom gjerne med innspill.